Aktualizacja 17.09.2020

     
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZD ROD "Zielony Fort" Rawicz-Sierakowo (PONTON).

DZIEŃ SAPERA, w dniu 17.10.2020 ODWOŁANY.


W okresie zimowym (01.11.2020 - 31.03.2021) pojemniki na odpady komunalne nie będą dostępne.

OPŁATY ZA DZIAŁKI ORAZ ENERGIĘ wywieszone zostały w gablotach oraz na naszej stronie: Menu -> Opłaty
Rok 2020 zostaje objęty stawkami opłat za działki z 2019 w trybie wyjątkowym (podstawa prawna - uchwała KZ PZD numer nr 71/2020).

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE w roku 2020 zostało ODWOŁANE ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem.


SEGREGACJA ODPADÓW JEST OBOWIĄZKOWA - NIE WOLNO WYRZUCAĆ BUTELEK, PUSZEK, PLASTIKU ORAZ INNYCH ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH SEGREGACJI DO POJEMNIKA NA ŚMIECI KOMUNALNE!
Nieprzestrzeganie tego obowiązku może się wiązać z naliczeniem kary w wysokości od 2 do 4-krotności opłaty za wywóz.
W przypadku wykrycia sprawców w/w naruszenia, ROD będzie przerzucał na nich koszty dodatkowego obciążenia.

Ustawione zostały dedykowane dzwony na szkło bezbarwne, szkło kolorowe i papier.
Bioodpady należy składować w kompostownikach na swoich działkach lub zabierać do miejsca zamieszkania. Posiadanie kompostownika jest obowiązkowe.


NOWE KONTO BANKOWE ROD Zielony Fort: 83 1090 1258 0000 0001 4243 6153
Prosimy używać wyłącznie w/w numeru do wszelkich opłat dotyczących Ogrodu i zawsze w tytule przelewu wpisywać również numer działki.
Adres e-mail Ogrodu: zielonyfortrawicz@wp.pl
Przypominamy Szanownym Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu o wszelkich zmianach dotyczących adresu zamieszkania oraz numerów telefonów.

PILOTY DO BRAM są dostępne na zamówienie. Nowa cena pilota - 100 zł. Pilota można otrzymać po wcześniejszej wpłacie na konto ogrodu z dopiskiem "pilot", pamiętając od podaniu numeru działki.
W wielu przypadkach uszkodzeniu ulega wyłącznie obudowa, którą można samodzielnie zakupić za ok. 20 zł na portalu aukcyjnym.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego sie przy drodze do Sarnowy
B E Z P Ł A T N I E można zawieźć:
- papier, tekturę, opakowania wielomaterialowe, np. kartoniki po napojach, szkło kolorowe i białe,
- leki przeterminowane, chemikalia, baterie, akumulatory,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Punkt czynny jest: pon,wt,czw,pt w godz.14-17 i śr,sob w godz.14-17
Telefon: 506 181 616
Obiekty udostępniane przez ROD Zielony Fort:
- WIGWAM wraz z grillem i terenem otaczającym - prosimy o kontakt telefoniczny z p.Teresą dz.nr 7, tel. 500 038 263.
- SALA w Domu Działkowca (56 miejsc siedzących) - e-mail na podany wyżej adres, bądź kontakt telefoniczny z p.prezes Beatą, dz.nr 112, tel. 665 488 801.
Rezerwacje powyższych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, należy opłacić przelewem na konto bankowe Ogrodu z odpowiednim opisem "Rezerwacja Wigwamu" lub "Rezerwacja Sali".
Przekazanie wpłaty nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji jeżeli nie została ona uzgodniona.
W przypadku nieuwzględnienia lub usunięcia rezerwacji z przyczyny leżącej po stronie ROD wpłata zostanie odesłana.

Zgłoszenia drzew i krzewów do wycinki dokonuje użytkownik działki, kontaktując się z Prezesem lub v-ce Prezesem ROD (Zarząd). W celu przyspieszenia można przedtem samemu wypełnić "Wniosek na wycinkę" .
Po potwierdzeniu przez Zarząd ROD dokument składa się w Urzędzie Gminy Rawicz - Wydział Ochrony Środowiska.
Obowiązek zgłaszania wycinki zachodzi gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
-80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
-65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
-50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Działkowcy CHCĄCY ODSTĄPIĆ DZIAŁKĘ proszeni są o poinformowanie Zarządu o swojej decyzji. Wiadomość ta zostanie umieszczona na stronie internetowej ogrodu oraz w gablotach przy alejkach.

Działki, które oczekują na nowych działkowców:
* działka nr 135 - tel. 602 696 934 więcej ...
* działka nr 23 - tel. 691 306 462 więcej ...

DO PRZYSZLYCH DZIAŁKOWCÓW "ZIELONEGO FORTU" - zanim zdecydujecie się Państwo na kupno działki prosimy o sprawdzenie działki w rejestrze Ogrodu.