Aktualizacja 23.12.2022

     
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZD ROD "Zielony Fort" Rawicz-Sierakowo.


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy Wszystkim Działkowcom dobrego zdrowia oraz wielu przyjemnych chwil. Do zobaczenia na Ogrodzie w przyszłym sezonie.

W okresie zimowym, tj. 1.11.2022 - 31.03.2023 pojemniki na odpady nie będą dostępne.

Prosimy zabierać odpady do śmietników właściwych dla miejsca zamieszkania, zgodnie z obowiązkowym zgłoszeniem w systemie gminnym.


OPŁATY ZA DZIAŁKI oraz ENERGIĘ JESIEŃ 2022 wywieszone zostały w gablotach oraz na naszej stronie: Menu -> Opłaty

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE odbyło się w dniu 20 maja 2022.

Najważniejsze:
- sprawozdania za 2021 oraz plany na 2022 zostały przyjęte,
- podwyżka opłaty za działkę z 0,50zł do 0,52zł za metr kw.
- opłata za wywóz odpadów na rok 2022 została zmniejszona z 50zł do 5zł,
- uchwalono opłatę remontową 45zł na potrzeby modernizacji m.in. śmietników.


KONTO BANKOWE ROD Zielony Fort: 83 1090 1258 0000 0001 4243 6153
Prosimy używać wyłącznie w/w numeru do wszelkich opłat dotyczących Ogrodu i zawsze w tytule przelewu wpisywać również numer działki. ROD nie ma już dostępu do poprzedniego konta bankowego, więc nie może pomóc w odzyskaniu pieniędzy w razie pomyłki osoby która wykonała przelew.
Adres e-mail Ogrodu: zielonyfortrawicz@wp.pl
Przypominamy Szanownym Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu o wszelkich zmianach dotyczących adresu zamieszkania oraz numerów telefonów.

PILOTY DO BRAM są dostępne na zamówienie.
W wielu przypadkach uszkodzeniu ulega wyłącznie obudowa, którą można samodzielnie zakupić za ok. 20 zł na portalu aukcyjnym.
Obiekty udostępniane przez ROD Zielony Fort:
- WIGWAM wraz z grillem i terenem otaczającym - prosimy o kontakt telefoniczny z p.Teresą dz.nr 7, tel. 500 038 263.
- SALA w Domu Działkowca (56 miejsc siedzących) - e-mail na podany wyżej adres, bądź kontakt telefoniczny z p.prezes Beatą, dz.nr 112, tel. 665 488 801.
Rezerwacje powyższych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, należy opłacić przelewem na konto bankowe Ogrodu z odpowiednim opisem "Rezerwacja Wigwamu" lub "Rezerwacja Sali".
Przekazanie wpłaty nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji jeżeli nie została ona uzgodniona.
W przypadku nieuwzględnienia lub usunięcia rezerwacji z przyczyny leżącej po stronie ROD wpłata zostanie odesłana.

Zgłoszenia drzew i krzewów do wycinki dokonuje użytkownik działki, kontaktując się z Prezesem lub v-ce Prezesem ROD (Zarząd). W celu przyspieszenia można przedtem samemu wypełnić "Wniosek na wycinkę" .
Po potwierdzeniu przez Zarząd ROD dokument składa się w Urzędzie Gminy Rawicz - Wydział Ochrony Środowiska.
Obowiązek zgłaszania wycinki zachodzi gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
-80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
-65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
-50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Działkowcy CHCĄCY ODSTĄPIĆ DZIAŁKĘ proszeni są o poinformowanie Zarządu o swojej decyzji. Wiadomość ta zostanie umieszczona na stronie internetowej ogrodu oraz w gablotach przy alejkach.

Działki, które oczekują na nowych działkowców:
* brak

DO PRZYSZLYCH DZIAŁKOWCÓW "ZIELONEGO FORTU" - zanim zdecydujecie się Państwo na kupno działki prosimy o sprawdzenie działki w rejestrze Ogrodu.