Aktualizacja 06.05.2020

     
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZD ROD "Zielony Fort" Rawicz-Sierakowo (PONTON).

ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY WSZELKIE SPOTKANIA ORGANIZOWANE PRZEZ ROD.
WIGWAM i DOM DZIAŁKOWCA nie będą w tym czasie udostępniane.


Prosimy o zasłanianie ust i nosa w razie kontaktu z innymi osobami na terenach wspólnych ROD, zgodnie z komunikatem PZD z dnia 17.04.2020 (http://pzd.pl) .

Mając na uwadze rosnące koszty oraz brak porozumienia w sprawie preferencyjnych stawek opłat za wywóz odpadów z terenów ROD prosimy tymczasem śmieci zabierać ze sobą i składować stosownie do miejsca zamieszkania.


Termin Walnego Zebrania Delegatów zostanie ogłoszony gdy tylko będzie to możliwe.


OPŁATY ZA DZIAŁKI wywieszone zostały w gablotach oraz na naszej stronie: Menu -> Opłaty
Rok 2020 zostaje objęty stawkami opłat z 2019 w trybie wyjątkowym (podstawa prawna - uchwała KZ PZD numer nr 71/2020).

NOWE KONTO BANKOWE ROD Zielony Fort: 83 1090 1258 0000 0001 4243 6153
Prosimy używać wyłącznie w/w numeru do wszelkich opłat dotyczących Ogrodu i zawsze w tytule przelewu wpisywać również numer działki.
Adres e-mail Ogrodu: zielonyfortrawicz@wp.pl
Przypominamy Szanownym Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu o wszelkich zmianach dotyczących adresu zamieszkania oraz numerów telefonów.

PILOTY DO BRAM są dostępne na zamówienie. Nowa cena pilota - 100 zł. Pilota można otrzymać po wcześniejszej wpłacie na konto ogrodu z dopiskiem "pilot", pamiętając od podaniu numeru działki.
W wielu przypadkach uszkodzeniu ulega wyłącznie obudowa, którą można samodzielnie zakupić za ok. 20 zł na portalu aukcyjnym.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego sie przy drodze do Sarnowy
B E Z P Ł A T N I E można zawieźć:
- papier, tekturę, opakowania wielomaterialowe, np. kartoniki po napojach, szkło kolorowe i białe,
- leki przeterminowane, chemikalia, baterie, akumulatory,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Punkt czynny jest: pon,wt,czw,pt w godz.14-17 i śr,sob w godz.14-17
Telefon: 506 181 616
W sprawie udostępnienia WIGWAMU prosimy o e-mail na podany wyżej adres, bądź kontakt telefoniczny z prezesem lub wiceprezesem -->Zarząd.

Zgłoszenia drzew i krzewów do wycinki dokonuje użytkownik działki, kontaktując się z Prezesem lub v-ce Prezesem ROD (Zarząd). W celu przyspieszenia można przedtem samemu wypełnić "Wniosek na wycinkę" .
Po potwierdzeniu przez Zarząd ROD dokument składa się w Urzędzie Gminy Rawicz - Wydział Ochrony Środowiska.
Obowiązek zgłaszania wycinki zachodzi gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
-80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
-65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
-50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Działkowcy CHCĄCY ODSTĄPIĆ DZIAŁKĘ proszeni są o poinformowanie Zarządu o swojej decyzji. Wiadomość ta zostanie umieszczona na stronie internetowej ogrodu oraz w gablotach przy alejkach.

Działki, które oczekują na nowych działkowców:
* działka nr 135 - tel. 602 696 934 więcej ...

DO PRZYSZLYCH DZIAŁKOWCÓW "ZIELONEGO FORTU" - zanim zdecydujecie się Państwo na kupno działki prosimy o sprawdzenie działki w rejestrze Ogrodu.