WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZD ROD "Zielony Fort" Rawicz-Sierakowo (PONTON).


Informacja dla WĘDKARZY Stowarzyszenia SAPER: w celu przedłużenia uprawnień na sezon 2020 prosimy o wpłatę 110 zł do dnia 20.10.2019 włącznie u kolegi Damiana - tel. 785 606 492. Po tym terminie obowiązywać będzie opłata powiększona o 50zł.

OPŁATY ZA DZIAŁKI oraz za ENERGIĘ ELEKTR. wywieszone zostały w gablotach oraz na naszej stronie: Menu -> Opłaty

NOWE KONTO BANKOWE ROD Zielony Fort: 83 1090 1258 0000 0001 4243 6153
Prosimy używać wyłącznie w/w numeru do wszelkich opłat dotyczących Ogrodu i zawsze w tytule przelewu wpisywać również numer działki.
Adres e-mail Ogrodu: zielonyfortrawicz@wp.pl
Przypominamy Szanownym Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu o wszelkich zmianach dotyczących adresu zameldowania oraz numerów telefonów.

PILOTY DO BRAM są dostępne na zamówienie. Nowa cena pilota - 100 zł. Pilota można otrzymać po wcześniejszej wpłacie na konto ogrodu z dopiskiem "pilot", pamiętając od podaniu numeru działki.
W wielu przypadkach uszkodzeniu ulega wyłącznie obudowa, którą można samodzielnie zakupić za ok. 20 zł na portalu aukcyjnym.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego sie przy drodze do Sarnowy
B E Z P Ł A T N I E można zawieźć:
- papier, tekturę, opakowania wielomaterialowe, np. kartoniki po napojach, szkło kolorowe i białe,
- leki przeterminowane, chemikalia, baterie, akumulatory,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Punkt czynny jest: pon,wt,czw,pt w godz.14-17 i śr,sob w godz.14-17
Telefon: 506 181 616
W sprawie udostępnienia WIGWAMU prosimy o e-mail na podany wyżej adres, bądź kontakt telefoniczny z prezesem lub wiceprezesem -->Zarząd.

Zgłoszenia drzew i krzewów do wycinki dokonuje użytkownik działki, pobierając i wypełniając wniosek ze strony:
"rawicz.pl" (Wniosek na wycinkę drzew).
Po potwierdzeniu przez Zarząd ROD wniosek składa się w Urzędzie Gminy Rawicz.

Działkowcy CHCĄCY ODSTĄPIĆ DZIAŁKĘ proszeni są o poinformowanie Zarządu o swojej decyzji. Wiadomość ta zostanie umieszczona na stronie internetowej ogrodu oraz w gablotach przy alejkach.

Działki, które oczekują na nowych działkowców:
* działka nr 118 - tel. 883 863 471, 668 356 515 więcej ...
* działka nr 171 - cena 85 tys. zł, tel. 725 888 978 więcej ...

DO PRZYSZLYCH DZIAŁKOWCÓW "ZIELONEGO FORTU" - zanim zdecydujecie się Państwo na kupno działki prosimy o sprawdzenie działki w rejestrze Ogrodu.