WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZD ROD "Zielony Fort" Rawicz-Sierakowo (PONTON).


Prosimy o respektowanie zaleceń opublikowanych w Apelu Krajowego Zarządu PZD do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii - 01.04.2020, który jest dostępny na stronie internetowej PZD (http://pzd.pl)


ZE WZGLĘDU NA STAN EPIDEMII DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY WSZELKIE SPOTKANIA ORGANIZOWANE PRZEZ ROD. WIGWAM i DOM DZIAŁKOWCA NIE BĘDĄ W TYM CZASIE UDOSTĘPNIANE.

Nowy termin Walnego Zebrania Delegatów zostanie ogłoszony gdy tylko będzie to możliwe.
Rok 2020 zostaje objęty stawkami opłat z 2019 w trybie wyjątkowym, do późniejszego formalnego potwierdzenia na Walnym Zebraniu (podstawa prawna - uchwała KZ PZD numer nr 71/2020).


ODWOŁANE - Zarząd Stowarzyszenia Wędkarskiego SAPER zaprasza członków na zebranie w sobotę 21 marca o godz. 15:00 w Domu Działkowca.
W programie: sprawozdanie Zarządu, wybór władz Stowarzyszenia, odbiór zezwoleń (aktualizacja: zezwolenia będą do odbioru od kol. Damiana).

Planowane terminy najbliższych wydarzeń w ROD:
ODWOŁANE - DZIEŃ SAPERA - sobota 4 kwietnia 2020 godz. 14:30.
ODWOŁANE - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE - sobota 25 kwietnia 2020 godz. 15:00.

OPŁATY ZA DZIAŁKI wywieszone zostały w gablotach oraz na naszej stronie: Menu -> Opłaty

NOWE KONTO BANKOWE ROD Zielony Fort: 83 1090 1258 0000 0001 4243 6153
Prosimy używać wyłącznie w/w numeru do wszelkich opłat dotyczących Ogrodu i zawsze w tytule przelewu wpisywać również numer działki.
Adres e-mail Ogrodu: zielonyfortrawicz@wp.pl
Przypominamy Szanownym Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu o wszelkich zmianach dotyczących adresu zameldowania oraz numerów telefonów.

PILOTY DO BRAM są dostępne na zamówienie. Nowa cena pilota - 100 zł. Pilota można otrzymać po wcześniejszej wpłacie na konto ogrodu z dopiskiem "pilot", pamiętając od podaniu numeru działki.
W wielu przypadkach uszkodzeniu ulega wyłącznie obudowa, którą można samodzielnie zakupić za ok. 20 zł na portalu aukcyjnym.
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczącego sie przy drodze do Sarnowy
B E Z P Ł A T N I E można zawieźć:
- papier, tekturę, opakowania wielomaterialowe, np. kartoniki po napojach, szkło kolorowe i białe,
- leki przeterminowane, chemikalia, baterie, akumulatory,
- sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe.
Punkt czynny jest: pon,wt,czw,pt w godz.14-17 i śr,sob w godz.14-17
Telefon: 506 181 616
W sprawie udostępnienia WIGWAMU prosimy o e-mail na podany wyżej adres, bądź kontakt telefoniczny z prezesem lub wiceprezesem -->Zarząd.

Zgłoszenia drzew i krzewów do wycinki dokonuje użytkownik działki, pobierając i wypełniając wniosek ze strony:
"rawicz.pl" (Wniosek na wycinkę drzew).
Po potwierdzeniu przez Zarząd ROD wniosek składa się w Urzędzie Gminy Rawicz.

Działkowcy CHCĄCY ODSTĄPIĆ DZIAŁKĘ proszeni są o poinformowanie Zarządu o swojej decyzji. Wiadomość ta zostanie umieszczona na stronie internetowej ogrodu oraz w gablotach przy alejkach.

Działki, które oczekują na nowych działkowców:
- brak danych

DO PRZYSZLYCH DZIAŁKOWCÓW "ZIELONEGO FORTU" - zanim zdecydujecie się Państwo na kupno działki prosimy o sprawdzenie działki w rejestrze Ogrodu.