Aktualizacja 24.06.2024

     
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ PZD ROD "Zielony Fort" Rawicz-Sierakowo.UWAGA!!! Zarząd ROD Zielony Fort informuje działkowców,że od dnia 24.06.2024 przy Domu Działkowca uruchmiony jest punkt czerpalny wody pitnej. Każdy może podejść i napełnić swoje pojemniki do wody pitnej. Punkt czynny będzie do października 2024 r .Potem zostanie wyłączony i zabezpieczony na okres zimowy. Zarząd ROD Zielony Fort serdecznie dziękuje naszemu działkowiczowi (Pan Bartek z działki nr 177) ,który wykorzystał swoje umiejętności i wiedzę w dziedzinie usług hydraulicznych i wykonał w sposób fachowy podłączenie tego punktu czerpalnego. Dziękujemy.


8 czerwca odbył się ( dla działkowców ROD Zielony Fort i mieszkańców Sierakowa) Festyn Rodzinny z okazji DNIA DZIECKA.
Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.


W dniu 19.04.2024 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Zatwierdzone zostały:
- sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za okres poprzedniej kadencji
- plan pracy na rok 2024 i nową kadencję
- zmiany opłat ogrodowych.

TERMINARZ 2024:

- 13 kwietnia (sobota) 15:00 - DZIEŃ SAPERA
- 19 kwietnia (piątek) 16:30 - WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
- 8 czerwca (sobota) - Festyn rodzinny z okazji DNIA DZIECKA .
- 31 sierpnia (sobota) - DOŻYNKI

Wysokości OPŁAT dostępne są w gablotach oraz na naszej stronie: Menu -> Opłaty

KONTO BANKOWE ROD Zielony Fort: 83 1090 1258 0000 0001 4243 6153
Prosimy używać wyłącznie w/w numeru do wszelkich opłat dotyczących Ogrodu i zawsze w tytule przelewu wpisywać również numer działki. ROD nie ma już dostępu do poprzedniego konta bankowego, więc nie może pomóc w odzyskaniu pieniędzy w razie pomyłki osoby która wykonała przelew.


Prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych składowania i odbioru odpadów:
- ROD nie jest objęty gminnym systemem odbioru śmieci - musimy płacić dodatkowo,
- wywóz kontenera odpadów komunalnych (zmieszanych) jest 6 razy droższy od segregowanych o tej samej pojemności,
- do kontenerów na odpady komunalne nie wolno wrzucać śmieci które podlegają segregacji,
- popiół należy wrzucać do specjalnego pojemnika,
- odpady BIO należy gromadzić w kompostownikach lub wywozić do śmietników stosownie do miejsca zamieszkania,
- większe gałęzie można bez dodatkowych opłat odwieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych (droga na Sarnowę), podając adres zamieszkania.


Ze względu na ograniczenia przyłącza elektrycznego prosimy o ograniczenie poboru energii.
Zalecenia:
- nie używać kilku odbiorników dużej mocy w tym samym czasie,
- ograniczyć zużycie w okresie szczytu, tj. ciepłe popołudnia i wieczory.

Dziękujemy za wyrozumiałość.
Zarząd ROD pracuje nad optymalnym rozwiązaniem problemu.


Adres e-mail Ogrodu: zielonyfortrawicz@wp.pl
Przypominamy Szanownym Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu o wszelkich zmianach dotyczących adresu zamieszkania oraz numerów telefonów.

PILOTY DO BRAM UWAGA - zmiana zasad wydawania/wymiany pilotów. Ze względu na to ,że specyfikacja napędu bramy ogranicza ilość zastosowanych pilotów może dojść do sytuacji kiedy to nowy pilot dezaktuwuje pierwszy zarejestrowany pilot. W związku z tym wydawane zostaną tylko piloty w zamian uszkodzonych. Dlatego prosimy zgłaszać sie do Zarządu tylko z uszkodzonymi pilotami.
W wielu przypadkach uszkodzeniu ulega wyłącznie obudowa, którą można samodzielnie zakupić za ok. 20 zł na portalu aukcyjnym.
Obiekty udostępniane przez ROD Zielony Fort:
- WIGWAM wraz z grillem i terenem otaczającym - prosimy o kontakt telefoniczny z p.Teresą dz.nr 7, tel. 500 038 263.
- SALA w Domu Działkowca (56 miejsc siedzących) - e-mail na podany wyżej adres, bądź kontakt telefoniczny z p.prezes Beatą, dz.nr 112, tel. 665 488 801.
Rezerwacje powyższych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, należy opłacić przelewem na konto bankowe Ogrodu z odpowiednim opisem "Rezerwacja Wigwamu" lub "Rezerwacja Sali".
Przekazanie wpłaty nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem rezerwacji jeżeli nie została ona uzgodniona.
W przypadku nieuwzględnienia lub usunięcia rezerwacji z przyczyny leżącej po stronie ROD wpłata zostanie odesłana.

Zgłoszenia drzew i krzewów do wycinki dokonuje użytkownik działki, kontaktując się z Prezesem lub v-ce Prezesem ROD (Zarząd). W celu przyspieszenia można przedtem samemu wypełnić "Wniosek na wycinkę" .
Po potwierdzeniu przez Zarząd ROD dokument składa się w Urzędzie Gminy Rawicz - Wydział Ochrony Środowiska.
Obowiązek zgłaszania wycinki zachodzi gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
-80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
-65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
-50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Działkowcy CHCĄCY ODSTĄPIĆ DZIAŁKĘ proszeni są o poinformowanie Zarządu o swojej decyzji. Wiadomość ta zostanie umieszczona na stronie internetowej ogrodu oraz w gablotach przy alejkach.

Działki, które oczekują na nowych działkowców:
* brak

DO PRZYSZLYCH DZIAŁKOWCÓW "ZIELONEGO FORTU" - zanim zdecydujecie się Państwo na kupno działki prosimy o sprawdzenie działki w rejestrze Ogrodu.