Komunikaty zarządu

Prezes, tel.665488801
V-ce prezes, tel.505456482
Sekretarz, tel.602487226
Skarbnik, tel.609092800

Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych informacje szczegółowe nie będą dłużej udostępniane.